Do wypełnionego wniosku prosimy załączyć kopie następujących dokumentów

Dokumenty założycielskie:

  • REGON, NIP,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • aktualny odpis z KRS dla spółek prawa handlowego,

Dokumenty finansowe:

  • deklaracja podatkowa PIT – za ostatni rozliczony rok podatkowy,
  • bilans i rachunek wyników za ostatni rozliczony rok – dla podmiotów prowadzących pełną księgowość,
  • informacja o wynikach za br. (np. w formie wydruku z systemu księgowego).

W niektórych przypadkach dla podjęcia decyzji zastrzegamy sobie prawo do rozszerzenia lub zmniejszenia wymogów formalnych.

Sprawdź

Naszą ofertę: Prostszy leasing – prostsze życie!

Oferta
Dowiedz się

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować

Kontakt
Dowiedz się

Jak zgłosić szkodę komunikacyjną

Likwidacja szkód

Copyright 2015 NL-Leasing
© All Right reserved

Na dzień dzisiejszy udziałowcami spółki są 2 podmioty: Nutzfahrzeuge Leasing A.G. (52%) oraz DBK Sp. z o.o. (48%), zaś kapitał spółki wynosi 12 mln zł.

Podstawowym celem działalności spółki, jako podmiotu wywodzącego się z Grupy DBK, jest finansowanie sprzedaży produktów oferowanych przez Grupę (DBK, BENE TRUCKS, EUROTRAILER, BENEPOL, CTC, WTC).